e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty wniesienia apelacji w sprawie gospodarczej

Pytanie:

Chcę przygotować i wnieść odwołanie od wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy Gospodarczy. Jak będę wnosił te odwołanie to czy muszę wnieść opłatę razem ze złożeniem tego odwołania? Jeśli tak to w jakiej wysokości ? Kwota sporna ok. 8.000,00 zł. Jeśli nie wniosę tej opłaty razem z odwołaniem to czy sąd wezwie mnie do usunięcia braków formalnych czy też od razu odrzuci odwołanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty wniesienia apelacji w sprawie gospodarczej

19.1.2009

Jak rozumiemy, Pytający zamierza zaskarżyć "zwykły" wyrok (nie wyrok zaoczny, nakaz zapłaty, czy też postanowienie sądu a nie wyrok) wydany przez sąd rejonowy, wydział gospodarczy.  Zaskarżenia wyroku dokonuje się wnosząc apelację. Wnosząc apelację, należy ją opłacić, a dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wnoszonej apelacji. Jeżeli nie jest Pan reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata, a pismo nie zostanie opłacone, sąd powinien wezwać Pana o uiszczenie opłaty (przepisy, które nakazywały odrzucenie nieopłaconego pisma wniesionego przez przedsiębiorcę zostały uznane za niekonstytucyjne).

Opłata za apelację w postępowaniu zwykłym wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, przy czym wartość przedmiotu zaskarżenia zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Jeżeli skarży Pan cały wyrok, a kwota zaskarżenia po zaokrągleniu wynosi 8.000 zł to opłata będzie wynosić 400 zł. (5%*8.000 zł). Opłatę również zaokrągla się w górę do pełnego żłotego.

Jeżeli sprawa była rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym, opłata będzie niższa (będzie to opłata stała)  i przy opisanej w pytaniu wartości przedmiotu sporu wynosić będzie 300 zł (taka opłata obowiązuje od wartości przedmiotu zaskarżenia powyżej 7.500 zł).

Na marginesie można zauważyć, że zgodnie z jednym  orzeczeń SN, w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą w takiej samej wysokości jak od pozwu, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia (uchwała SN z 22 lutego 2007 r., III CZP 155/2006).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ