Księga udziałów

Pytanie:

Czy Sp. z o.o. jednoosobowa (jedyny udziałowiec a zarazem Prezes Zarządu) musi prowadzić księgę udziałów sp. z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W wypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcem jest osoba wpisana do księgi udziałów (art. 188 k.s.h.). Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Księgę należy prowadzić również dla jednego wspólnika i udziałowca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY