Łączenie spółek a odpowiedzialność wspólników

Pytanie:

"Zobowiązanie zaciągnęła spółka jawna A, zobowiązanie powstało między przedsiębiorcami. Po zaciągnięciu zobowiązania spółka jawna A połączyła się ze spółką jawną B tworząc spółkę z o.o. C. Wierzyciel wystąpił przeciwko spółce z o.o. i uzyskał przeciwko niej tytuł wykonawczy. Egzekucja przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Czy wierzyciel na podstawie art. 525 paragraf 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 31 kodeksu spółek handlowych może żądać nadania klauzuli wykonalności tytułowi wydanemu przeciwko spółce z o.o., także przeciwko wspólnikom spółki jawnej A? Jeżeli nie, w jaki sposób w powyższej sytuacji odpowiadają wspólnicy spółek jawnych A i B?"

Odpowiedź prawnika: Łączenie spółek a odpowiedzialność wspólników

Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 525 ksh, wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach, subsydiarnie wobec wierzycieli spółki, solidarnie ze spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną, za zobowiązania spółki osobowej powstałe przed dniem połączenia, przez okres trzech lat licząc od dnia przejęcia. Na mocy art. 31 ksh wierzyciele spółki w zakresie powyższych zobowiązań, mogą prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej okaże się bezskuteczna. Przepisy te dotyczą odpowiedzialności wspólników na gruncie prawa materialnego. Stanowią one, że można prowadzić egzekucję z majątku wspólników, nie mówią jednak co ma być podstawą tej egzekucji. Wierzyciele mają roszczenie przeciwko wspólnikom, jednak muszą je realizować przed sądem w określony sposób. W tym zakresie należy wziąć dodatkowo pod uwagę przepisy proceduralne. Zgodnie z art. 778 [1] kodeksu postępowania cywilnego sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi wyrokowi wydanemu przeciwko spółkom osobowym, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna lub gdy jest oczywiste, że będzie bezskuteczna. Art. 525 ksh określa co prawda, że wspólnicy odpowiadają subsydiarnie według wcześniejszych zasad i można byłoby uznać, że te zasady to również przepisy dotyczące procesu. Jednak byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby przepis art. 778 [1] nie zawierał wyliczenia rodzajów spółek. Zawierając takie wyliczenie, przepis ten wyłącza jednocześnie możliwość takiej interpretacji, zgodnie z którą możliwe jest wydanie klauzuli przeciwko wspólnikom w opisanej sytuacji. Podsumowując, sąd nie może wydać klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom wyrokowi wydanemu przeciwko spółce z o.o. Wierzyciele są więc zmuszeni do wystąpienia z osobnym powództwem przeciwko wspólnikom i dopiero wyrok wydany na jego podstawie będzie opatrzony klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikom.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika