e-prawnik.pl Porady prawne

Łączenie spółek

11 Artykułów


20 Informacji


21 Pytań i odpowiedzi


0 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Przejęcie spółki

  "W jaki sposób przejąć spółkę jawną?"

  Przejęcie spółki
 • Połaczenie spółek

  "Mamy dwie spółki : spółkę jawną (dwie osoby) i sp. z o.o. (te same osoby są udziałowcami). Spółka jawna działa, a spółka z o.o. jest w tej chwili zawieszona, nie posiada majątku, zadłużeń i nalezności. Czy można połączyć (dołączyć) (...)"

  Połaczenie spółek
 • Przejęcie spółki a umowa oprogramowania

  "Spółka z o.o. przejęta miała zawartą umowę z dealerem producenta oprogramowania na sprzedaż oprogramowania służącego do obsługi działalności przedsiębiorstwa spółki. Spółka została przejęta przez inną spółkę z o.o. z całym majątkiem (...)"

  Przejęcie spółki a umowa oprogramowania
 • Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

  "Dwie spółki z o.o. podjęły w tym samym dniu uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek, przy czym jedna przejmuje drugą w całości. W jaki sposób dokonać zgłoszenia do KRS uchwały o połączeniu celem wpisu wzmianki o podjęciu (...)"

  Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.
 • Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

  "W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł 26 [1] ustawy o związkach zawodowych nakłada (...)"

  Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu
 • Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

  "W złożonym w sądzie planie połączenia spółek z o.o., z których spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, było podane, że połączenie będzie bez podwyższenia kapitału ponieważ spółka przejmująca jest jedynym (...)"

  Uchwała o połączeniu spółek z o.o.