Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

Pytanie:

"Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność tej sytuacji spółka ma obowiązek do sprawozdania finansowego sporządzić również sprawozdanie z działalności zarządu?"

Odpowiedź prawnika: Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy. Z kolei na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy przyjmuje się, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki (art. 49 ust. 1 w/w ustawy).

Jak więc wynika z powyższego, sprawozdanie z działalności jednostki jest uzupełnieniem rocznego sprawozdania finansowego a w związku z tym należy przyjąć, że w razie konieczności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy inny niż rok obrotowy (np. w przypadku likwidacji), nie sporządza się sprawozdania z działalności (m.in. sprawozdania z działalności zarządu spółki).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika