Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

Pytanie:

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego mieszkania mogę utracić prawa do lokalu komunalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria, jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokali, określane są przez rady gmin. Zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, który uzyskał tytuł prawny do zajmowania innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Może to nastąpić 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. To sformułowanie ustawowe w powiązaniu z sytuacją mieszkaniową daje podstawy przypuszczać, iż większość gmin określając grupę osób oczekujących na lokale komunalne wyklucza z tego kręgu osoby mające tytuł prawny do innych lokali. Należy to sprawdzić w gminie, w której leży wspomniany lokal komunalny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JM

16.10.2009 18:39:1

Re: Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

Odpowiedz na to pytanie zawarta jest w ustawie o ochronie praw lokatora (...) a nie uchwale o zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy...:)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: