Majątek małżonków a spółka z o.o.

Pytanie:

Czy czysty zysk bilansowy wypracowany przez firmę(sp. z o.o.) w czasie trwania małżeństwa niezależnie od tego czy został wypłacony w postaci dywidendy i przelany na prywatne konto, czy przekształcony w kapitał zapasowy spółki, stanowi majątek wspólny małżonków czy też majątek osobisty jednego z małżonków? Czy przyrost wartości firmy w czasie trwania małżeństwa może być w tym przypadku traktowany jako dochód z majątku osobistego jednego z małżonków, czy jest to majątek wspólny? Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży firmy w przypadku, gdy większość wypracowanych środków wypracowanych przez firmę była angażowana w jej rozwój i tworzenie nowych oddziałów stanowią majątek wspólny małżonków? Czy jeżeli rozliczenie sprzedaży firmy nastąpiło w $ i od czasu sprzedaży firmy nastąpił spadek wartości $/PLN czy można powiedzieć, że nie ma dochodu z oprocentowania majątku związanego z wartością lokaty dolarowej i czy w związku z tym według prawa małżeństwo w Polsce musi rozliczać się w PLN czy można to robić w $?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zysk firmy, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej (czyli spółki) własnością. Spółka z o.o. jest osobą prawną i sama jest właścicielem swojego majątku. Zysk ten nie należy więc ani do majaku osobistego małżonka, ani do majątku wspólnego obojga. Dopiero, gdy następuje podział tego zysku w formie dywidendy dla wspólników, kwota dywidendy wchodzi do majątku wspólnego. Jest to bowiem dochód z majątku osobistego małżonka, a taki dochód, uzyskany w czasie trwania małżeństwa, wchodzi do majątku wspólnego. Przyrost wartości firmy w czasie trwania małżeństwa w żadnym razie nie jest wprost dochodu wspólnika. Taki przyrost przekłada się natomiast na wzrost wartości udziału w spółce. Spółka z o.o. powstała i udział został w niej objęty przez zawarciem małżeństwa. Dlatego udział ten należy zaliczyć do majątku osobistego. Do majątku osobistego wejdą też pieniądze ze sprzedaży tego udziału. To nie firma (sp. z o.o.) jest składnikiem majątku (w tym przypadku osobistego), lecz prawo podmiotowe określano jako udział. Od chwili sprzedaży udziału w spółce z o. do majątku wspólnego małżonków wchodziło tylko wynagrodzenie osiągane przez byłego wspólnik, który pozostał członkiem zarządu.

Jeżeli było tak, że dywidenda, otrzymywana przez wspólnika (pobrana przez niego) była przekazywana z powrotem do spółki (należałoby się wtedy zastanowić na jakiej podstawie, czy było to np. pożyczka dla spółki), to można już mówić o nakładach z majątku wspólnego. I te nakłady powinny podlegać zwrotowi, rozliczeniu.

Jak wskazano wyżej pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału weszły do majątku osobistego. Kwoty te nie podlegają więc rozliczeniu między małżonkami. Nie też więc znaczenia spadek kursowy, jaki nastąpił od tego czasu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: