Mieszkanie teściowej a prawo do najmu

Pytanie:

Od wielu lat jestem zameldowany w mieszkaniu mojej matki, które jest jej własnością (wykupione mieszkanie spółdzielcze). Rok temu ożeniłem się i po ślubie jeden z pokoi zajęła moja żona z dzieckiem. Wkrótce zaczęły się kłótnie i awantury między moją matką, a żoną, która nie rozumie, że to nie jest moje mieszkanie i nie ja ustalam zasady jego użytkowania. Obecnie chcę się rozwieść z żoną. Proszę o informację, czy fakt zawarcia związku małżeńskiego dał mojej żonie prawo do mieszkania w tym mieszkaniu? Moja matka jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji, gdyż żona nie ma zamiaru się wyprowadzić, a ona nie może spokojnie mieszkać we własnym domu. Ja nie mam swojego mieszkania ani perspektyw na jego zakup. Wyprowadziłem się kilka miesięcy temu nie mogąc znieść towarzystwa żony i mieszkam u kolegi. Co może zrobić moja matka z kłopotliwą synową? Czy po rozwodzie będzie miała prawo nadal tam mieszkać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają prawo współmałżonkowi do korzystania z mieszkania, do którego drugiemu ze współmałżonków przysługuje tytuł prawny. W tym jednak przypadku mężowi mieszkającemu w mieszkaniu matki taki tytuł nie przysługuje, z okoliczności faktycznych wynika bowiem, że korzystanie z mieszkania opiera się raczej na jego grzecznościowym udostępnieniu przez matkę. Synowa nie ma więc prawa do zamieszkiwania w lokalu stanowiącym wyłączną własność teściowej nawet jeszcze przed rozwodem.

Jeśli jednak przyjmiemy, że syn jest osobą, która wzięła mieszkanie w użyczenie (a zawarcie takiej umowy nie wymaga żadnej szczególnej formy zaś ona sama jest nieodpłatna), to możemy mówić o istnieniu po stronie męża tytułu prawnego i żona będzie mogła w mieszkaniu mieszkać. W sytuacji jednak, gdy mąż mieszka u kolegi, można przyjąć, że umowa użyczenia została przez strony rozwiązana, co ostatecznie powoduje brak uprawnień żony do korzystania z mieszkania.

Jeśli chodzi o sytuację po rozwodzie, to jest ona, paradoksalnie, bardziej skomplikowana. W wyroku rozwodowym sąd bowiem orzeka o "sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania", przy czym orzecznictwo przyjmuje, że pojęcie wspólnie zajmowanego mieszkania dotyczy też mieszkania, do którego małżonkowie nie mają żadnego tytułu prawnego (a więc np. mieszkania grzecznościowo udostępnione przez teściową). Wydaje się więc, że w takim wyroku sąd mógłby uprawnić żonę do korzystania z mieszkania, nawet bez zgody właścicielki, czyli teściowej. Jeśli jednak mąż zamieszkuje przed rozwodem u kolegi, zaś żona zostałaby z lokalu przez teściową usunięta, to nie można mieszkania teściowej traktować jako "zajmowanego wspólnie przez małżonków", a więc sąd nie może orzec o sposobie korzystania z niego. Także więc po rozwodzie żona nie mogłaby zamieszkiwać u teściowej (i to także w przypadku, gdyby nawet przyjąć, jak wskazano wyżej, że matka i syn zawarli umowę użyczenia)

Reasumując - w omawianym przypadku zarówno przed jak i po rozwodzie żona zasadniczo nie ma prawa do zamieszkiwania u teściowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marzena

3.9.2012 20:36:1

Re: Mieszkanie teściowej a prawo do najmu

Mąż zostawił mnie 6 lat temu. wyejchał do pracy za granicę. mieszkam z tescową w domu, który "stoi" na zmarłego przed 22 laty teścia. Ze mna mieszka nasz 19 letni, uczący sie syn. CZy teściowa może wyrzucic mnie z domu?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 29.11.2018

  Bank ziemi pod Mieszkanie Plus do zmiany

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje zmiany usprawniające pozyskiwanie i gospodarowanie gruntami przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) na realizację inwestycji w ramach programu Mieszkanie (...)

 • 5.3.2001

  Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje (...)

 • 22.7.2018

  Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

  Od 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowo wybudowanych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. (...)

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)