Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Pytanie:

Wynająłem małżeństwu dom na podstawie ustnej umowy. Po jakimś czasie jedno z małżonków zostało zatrzymane w areszcie na rok czasu a drugie wyjechało za granicę. Po wyjściu z aresztu stawili sie u nas chcąc odebrać meble i wyposażenie. Spisaliśmy protokół zdawczo/odbiorczy o następującej treści (tak sobie zażyczyli): Protokół zdawczo/odbiorczy przekazania wyposażenia i umeblowania należącego do (nazwisko najemcy) w nieruchomości ......, poniżej spis rzeczy i na końcu podpisy moje i jednego z małżonków. Czy taki dokument jest ostatecznie wiążący czy np. za miesiąc ponownie mogą sie zgłosić po te same rzeczy a jeśli tak będzie gdzie taki fakt zgłosić.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadniczo rzeczy ruchome znajdujące się w wynajmowanym lokalu, pozostają własnością najemcy i tylko wyjątkowo mogą one stanowić przedmiot zastawu (tj. wówczas gdy są one zabezpieczeniem czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok). Po rozwiązaniu umowy najmu najemca powinien opróżnić lokal, tj. usunąć z niego należącego niego przedmioty ruchome. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ulepszenie rzeczy najętej np. przez wbudowanie mebli na stałe, wówczas wynajmujący może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Opróżnienie lokalu i wyniesienie z niego wszystkich ruchomości należących do najemcy, leży w jego gestii. Sporządzony z tego wydarzenia protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany następnie przez strony będzie stanowił dokument prywatny i jako taki może on stanowić dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Oznacza to, iż gdyby protokół taki sporządzono podczas opróżniania lokalu z mebli najemcy, a następnie były najemca zwróciłby się do wynajmującego o zwrot już raz odebranych rzeczy, sporządzony dokument stanowić będzie dowód, iż opisane w nim rzeczy zostały odebrane. W razie zwrócenia się przez byłego najemcę do sądu z powództwem windykacyjnym dotyczących tychże rzeczy, protokół zdawczo - odbiorczy może stanowić dowód wydania rzeczy opisanych w tym protokole. Na marginesie można dodać, że w protokole można było zawrzeć oświadczenie najemców, że wszystkie rzeczy należące do nich, zostały im wydane, a na protokole mogli się podpisać oboje małżonkowie. Jeżeli najemca jeszcze raz zażądałby zwrotu już raz wydanych rzeczy, należy mu wskazać, że rzeczy te zostały już wydane, a jego żądania są nieuzasadnione. Jeżeli były najemca, przykładowo, byłby agresywny, próbowałby wtargnąć do Państwa domu, wynieść inne rzeczy, awanturował się, można, oczywiście wezwać policję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: