Moment ustania stosunku pracy na mocy art. 52 kp

Pytanie:

"Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę na czas określony od 01.02.2007r. do 22.12.2007r. Pracownik od dnia 01.06.2007r. nie przychodzi do pracy. W dniu dzisiejszym tj. 04.06.2007r. zadzwoniłem do pracownika do domu i babcia przekazała ,że taka osoba nie mieszka tutaj , bo się wyprowadziła. Chcę na adres domowy wysłać pismo za potwierdzeniem zwrotnym dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czy muszę wpisać dokładną datę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia czy mogę podać termin rozwiązania z dniem doręczenia pisma? "

Odpowiedź prawnika: Moment ustania stosunku pracy na mocy art. 52 kp

Zgodnie z art. 30 § 3, 4 i 5 kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Zasadą jest, że stosunek pracy wygasa z momentem upływu okresu wypowiedzenia. W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 52 kp, tj. z winy pracownika bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji, rozwiązanie stosunku pracy następuje z momentem powzięcia wiadomości przez pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości osobiście doręczyć pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 52 kp, może doręczyć je drogą pocztową, listem poleconym. Wówczas rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z momentem doręczenia niniejszego oświadczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, może Pan w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie 52 kp wskazać moment rozwiązania stosunku pracy jako moment skutecznego doręczenia przedmiotowego oświadczenia. Jeżeli jednak pracownik celowo nie będzie odbierał korespondencji od Pana, wówczas po dwóch próbach przesłania przedmiotowego oświadczenia, domniemywa się skuteczność doręczenia i data odesłania drugiego potwierdzenia zwrotnego stanowi datę rozwiązania stosunku pracy.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika