Nakład na wynajmowany lokal - zwrot poniesionych kosztów

Pytanie:

Wynajmowałem lokal użytkowy. Najemca bez informowania mnie dokonał na lokal nadkłady, teraz domaga się zwrotu poniesionych kosztów. Czy zasadnie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 676 kodeksu cywilnego wynika, że jeśli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Przewidziane w tym przepisie uprawnienia wynajmującego, który według swego wyboru (facultas alternativa) może zatrzymać ulepszenia bądź żądać przywrócenia stanu poprzedniego, powstają dopiero po zakończeniu najmu i jedynie wówczas, gdy strony w umowie nie uregulowały kwestii ulepszeń przedmiotu najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.12.2004

  Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

  Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży (...)

 • 15.2.2014

  Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

  1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem (...)

 • 19.3.2013

  Kiedy VAT może być kosztem?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza się zasadniczo uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych tytułem zapłaty zobowiąza­nia w podatku od towarów i usług, z tym że (...)

 • 27.8.2009

  Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu (...)

 • 27.11.2003

  Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zawiera definicji refundacji leku (wyrobu medycznego). W języku potocznym oznacza ona zwrot poniesionych kosztów. Dla apteki jest to (...)