e-prawnik.pl Porady prawne

Naruszenie dobrego imienia w internecie

Pytanie:

W jaki sposób ukrócić ubliżanie mojej osobie w bardzo niecenzuralnych słowach na publicznym forum w internecie? Osoby tam piszące używają nicków, więc nie wiem jak miałabym je zaskarżyć, skoro mogę tylko się domyślać kto to jest.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Naruszenie dobrego imienia w internecie

16.7.2014

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem znieważenia za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 par. 2 kodeksu karnego). Jest to jednak przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, w związku z tym będzie Pani musiała sama wnieść i popierać oskarżenie (również jest to możliwe przez pełnomocnika). Prokurator może wnieść oskarżenie lub przystąpić do już toczącego się postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes społeczny.

Istnieje możliwość identyfikacji osób umieszczających swoje wypowiedzi na forum w internecie (jednakże z uwagi na fakt, że identyfikacja bądź lokalizacja zakończeń sieci stanowi tajemnicę telekomunikacyjną, ich ujawnienie wymaga wydania stosownego postanowienia przez sąd lub prokuratora - art. 67 ustawy Prawo telekomunikacyjne, art. 218 ustawy Kodeks postępowania karnego). W związku z tym pierwszym, niezbędnym krokiem jest złożenie zawiadomienia prokuratora o popełnieniu przestępstwa, które powinno uruchomić procedurę identyfikacji sprawcy. Inną możliwością (po ustaleniu sprawcy) jest wystąpienie na drogę postępowania cywilnego z pozwem o ochronę dóbr osobistych.

Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi, że dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Dobrem osobistym jest oczywiście także cześć człowieka i jego nazwisko. Obelgi kierowane pod Pani adresem dobra te naruszają. W związku z tym, po pierwsze można żądać zaniechania naruszeń. Po drugie, w sytuacji, gdy naruszenie już nastąpiło, można domagać się od osoby, która się go dopuściła, aby dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (np. poprzez przeproszenie na forum publicznym).

Ponadto, jeżeli działanie naruszające dobra osobiste jest zawinione (co w opisanej sytuacji raczej nie budzi wątpliwości) można domagać się na podstawie art. 23 w związku z art. 448 Kodeksu cywilnego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Naruszenie dobrego imienia w internecie

nie ważne

4.6.2018 11:36:20

Re: Naruszenie dobrego imienia w internecie

A można krócej ? Z góry dziękuje :)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ