Nazwa firmy a odejście wspólnika spółki cywilnej

Pytanie:

Czy odchodzący wspólnik spółki cywilnej może żądać aby po jego odejściu nasza firma zmieniła nazwę na inną? Czy musimy w takim wypadku zmieniać numery NIP i REGON?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym co najmniej dwóch osób, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W sytuacji, gdy liczba wspólników ulegnie zmniejszeniu do jednego, stosunek spółki ustaje i dochodzi do rozwiązania spółki. Nie może bowiem spółka cywilna trwać jako wyodrębniona masa majątkowa jednej osoby. Jeżeli jednak wspólników było więcej, spółka trwa. Pozostaje zatem kwestia nazwy (firmy). Zgodnie z artykułem 438 kodeksu cywilnego „W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci”. Firmą spółki cywilnej, a więc jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej ani też zdolności prawnej są imiona i nazwiska wszystkich wspólników, którzy zawarli umowę spółki, z dodatkiem, że chodzi o spółkę cywilną. Należy zatem podkreślić, iż w spółce osobowej w skład firmy obowiązkowo musi wchodzić nazwisko wspólnika. Skoro zatem wspólnik występuje ze spółki i – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – nie wyraża zgody na korzystanie ze swojego nazwiska w firmie spółki jego żądanie jest uzasadnione w pełni poparte przepisami prawa. Zmiana ta jednak nie wpływa na NIP i Regon spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY