Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Pytanie:

Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło do wątpliwości. Czy w myśl prawa autorskiego można udzielić licencji, na podstawie której producent kalendarza będzie wykorzystywał utwory nieodpłatnie? Czy tak zapisana umowa o nieodpłatnym przekazaniu praw do utworów (udzieleniu licencji) będzie ważna z punktu widzenia prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasadą wynikającą z art. 43 ust. 1 Prawa autorskiego jest odpłatność przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji. Ponieważ odpłatność udzielenia licencji jest regułą, aby udzielić licencji nieodpłatnie należy wyraźnie zastrzec to w umowie. Nieodpłatna umowa udzielenia licencji będzie ważna i w pełni skuteczna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: