e-prawnik.pl Porady prawne

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Pytanie:

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

15.12.2011

Umowa zlecenia jest umową starannego działania, a nie jak w przypadku umowy o dzieło umową oznaczonego rezultatu. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie osobiście i stosować się do wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia (art. 737 kc). Istotnie możliwe jest zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia, a wynika to z brzmienia art. 735 § 1 kc. Przepis ten stanowi, że „Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie". Zapis o nieodpłatnym wykonaniu zlecenia powinien się znaleźć w umowie, w przeciwnym bowiem razie umowa będzie miała charakter odpłatny. Gdyby strony nie umówiły się co do wysokości wynagrodzenia, to należałoby się wynagrodzenie za wykonaną pracę. Z przepisu można wywnioskować, że nieodpłatność zlecenia może wynikać również z okoliczności konkretnego przypadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ