Nieuczciwy adwokat

Pytanie:

Jestem obcokrajowcem i nie znam polskich przepisów prawnych. Trafiłem na bardzo nieuczciwego adwokata w Warszawie. Pracował dla firmy, w której ja byłem prezesem, a moja siostra była większościowym udziałowcem. Firma posiadała spory majątek. Poprzez swoje gangsterskie zachowanie oraz swoją chciwość nakłonił mnie do podpisania antydatowanych dokumentów, które bez zgody mojej siostry pozwoliły mniejszościowemu udziałowcowi do pozbawienia mojej siostry olbrzymiego majątku. Po prostu ten łobuz dogadał się z partnerem mojej siostry. Boję się tego mecenasa bo jest powiązany z grupą przestępczą oraz z skorumpowanymi funkcjonariuszami ABW. Gdy powiedziałem, że to doniosę na policje zaczęto mnie szantażować i straszyć. Obecnie przebywam zagranicą. Miało to miejsce około 3 lat temu. Co mogę zrobić i gdzie to zgłosić? Czy jest jakiś okres przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu przedstawionego w pytaniu wynika (w zależności od bardziej szczegółowych okoliczności sprawy), że mogło zostać popełnione przestępstwo oszustwa określone w art. 286 kodeksu karnego, z którym: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Warunkiem wykazania, że doszło do takiego przestępstwa jest wykazanie, że adwokat działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W grę może wchodzić również pomocnictwo w przestępstwie oszustwa, ale w takim wypadku należy wykazać, że przestępstwo zostało popełnione przez partnera adwokata, a adwokat swoim działaniem umożliwił jego popełnienie. Wykazanie (udowodnienie) tych okoliczności (oczywiście w zależności od bardziej szczegółowych okoliczności) może w Pana sytuacji być jednak utrudnione. Karalność przestępstwa oszustwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 15, przy czym jeżeli w tym okresie zostanie wszczęte postępowania, okres ten wydłuża się p 5 lat. Aby pociągnąć adwokata do odpowiedzialności karnej, należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji, bądź w prokuraturze.

W opisywanej sytuacji w grę może wchodzić również pociągnięcie adwokata do odpowiedzialności dyscyplinarnej, o odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają organy samorządu adwokackiego (jest to postępowanie wewnętrzne w adwokaturze). Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej (poniżej zostały przytoczone niektóre tylko zasady etyki adwokackiej):

 • celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta,

 • adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością,

 • adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby,

 • adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.

Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Kary dyscyplinarne są następujące upomnienie,  nagana,  kara pieniężna,  zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, wydalenie z adwokatury. Pamiętać należy jednak, że co do zasady nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność organu powołanego do ścigania przewinienia. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu popełnienia upłynęło pięć lat. O popełnieniu czynu naruszającego można zawiadomić okręgową radę adwokacką.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

BOZENA

23.5.2018 19:56:42

Re: Nieuczciwy adwokat

w 2015 r uregulowałam calosc zadluzenia przyczym postepowanie egzekucyjne zosta ło umozone i koszty wraz z komorniczymi uregulowaneJednak to nie był koniec Dozorca jak sie później dowiedziałam zalozyl sprawę komornikowi o oplate za dozor nad moim autem Sad nie odrzucil wniosku i toczylo sie odrębne postepowanie o zwrot kosztów dla dozorcy ZLECILAM SPRAWE ADWOKATOWI który prowadzil mi już jedna na której był raz z wniosku mojej ciotkiZAPLACILAM MECENASOWI 2500 ZL.kwota 1200 zl była za sprawę z wniosku dozorcy JAK SIE OKAZALO MECENAS NAWET NIE ZLOZYL PELNOMOCNICTWA DO TEJ SPRAWY A MNIE ZAPEWNIAL ZE wszystko jest na dobrej drodze O tym ze musze zaplacic ja dowiedziałam sie od komornika Doszly koszty komornicze DOZORCA WNIOSL O KWOTE 8000 ZL A sAD PRZYZNAL 3500 zl PRZEGRALAM SPRAWE DO KTOREJ PRZYCZYNIL SIE PRAWNIK pO UMORZENIU POSTEPOWANIA AUTO BYLO U DOZORCY JESZCZE 5 MIESIECY BO KOMORNIK ZLE NALICZAL OPLATY STOSUNKOWE co mogę zrobić w tej sprawie abym odzyskala kwote 1200 zl i mecenas poniosl konsekwencje z


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Studenci pod ochroną dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 17 maja 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-147/16 - Karel de Grote-Hogeschool VZW przeciwko Susan Romy Jozef Kuijpers. Stwierdził w nim, iż dyrektywa (...)

 • Podejrzane praktyki Biedronki...

  Czy właściciel sieci Biedronka stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców produktów spożywczych? UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. Przedsiębiorcy grozi kara w wysokości (...)

 • Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

  Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni (...)

 • Dłuższe uprawnienia aplikantów

  Wydłużenie uprawnień dla aplikantek, które urodziły dziecko, przewidziano w nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

 • Kelner musi wydać paragon fiskalny klientowi

  W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej. Kelner obsługujący (...)

NA SKÓTY