e-prawnik.pl Porady prawne

Jak się bronić przed pomówieniami?

Pytanie:

Zostałam oskarżona o telefoniczne nękanie, w tym m.in. grożenie pozbawienia życia matki mojego bratanka. Składałam już zeznania na policji. Oświadczam, że nigdy nie dzwoniłam do osoby skarżącej mnie. Nie wiem na jakiej podstawie może ona wysuwać takie oskarżenia. Ostatni raz słyszała mnie ok. dwóch lat temu, a przez telefon ok. pięciu lat temu. Jak się bronić przed tego typu pomówieniami? Jak uniknąć w przyszłości podobnego działania? Jestem studentką II r. studiów doktoranckich w KUL. Cieszę się sympatią i dobra opinią wśród wykładowców i kolegów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jak się bronić przed pomówieniami?

10.7.2014

Oskarżenia te naruszają Pani dobra osobiste,a jednocześnie stanowią przestępstwo pomówienia. W takim przypadku możliwe są dwie drogi postępowania, które się wzajemnie nie wykluczają. Podstawy prawne znajdują się w art.24 kodeksu cywilnego oraz w art. 190a i 212 kodeksu karnego w związku z art. 59 kodeksu postępowania karnego. Po pierwsze zgodnie z art. 24 k.c. ten, czyje dobro osobiste, czyli np. cześć zostało zagrożone cudzym działaniem (mogą to być np. właśnie tego typu bezpodstawne pomówienia) może domagać się (także sądownie) zaniechania tego działania. Na tej samej podstawie prawnej przysługuje też roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny np. na rzecz PCK, WOŚP, Caritas itp. Po drugie jeżeli czyn ten wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 212 k.k., który mówi, że kto pomawia inną osobę o takie postępowanie (np. grożenie śmiercią), które może poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego np. dla danego stanowiska (w Pani przypadku mogłaby to być utrata zaufania wykładowców, promotora co mogłoby mieć ujemne konsekwencje w Pani pracy naukowej), może Pani wnieść oskarżenie do sądu. Zgodnie z art. 212 k.k. przestępstwo pomówienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego, oznacza to, że pokrzywdzony (Pani) osobiście lub przez pełnomocnika wnosi i popiera oskarżenie.

Z kolei przepis art. 190a k.k. reguluje przestępstwo stalkingu, czyli umyślnego nękania osoby: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czyn ten ścigany jest na wniosek pokrzywdzonego - z chwilą jego złożenia postępowanie toczy się z urzędu. Bez wniosku jednak organy nie będą prowadziły postępowania. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Jak się bronić przed pomówieniami?

Robert> Kozdras.

7.12.2014 10:5:28

Re: Jak się bronić przed pomówieniami?

Problem polega na tym że moja żona wciąż straszy mnie policją nawet że mnie nie ma w pobliżu nie chcę myśleć co będzie dalej.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ