e-prawnik.pl Porady prawne

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Pytanie:

Jak odróżnić czy dana wypowiedź miała charakter naruszenia dóbr osobistych i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego czy miała charakter znieważenia bądź zniesławienia i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Karnego? Czy działanie danej osoby, aby stanowiło naruszenie dóbr osobistych, musi mieć charakter publiczny czy może to być np. list kierowany tylko i wyłącznie do konkretnej osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

10.7.2014

Zgodnie z kodeksem cywilnym dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W zadanym pytaniu najistotniejsze znaczenie będzie miał koniec powyższego zdania. Oznacza on, iż poza ochroną wynikającą z kodeksu cywilnego, dobra osobiste podlegają ochronie na podstawie również i innych przepisów, w tym karnych.

Jest to w szczególności przepis art. 216 § 1 k.k., zgodnie z którym kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Reasumując, możliwe jest, by równocześnie dochodzić swoich praw na drodze cywilnej i karnej. Niemniej jednak jest prawdopodobne, że sąd cywilny zawiesi postępowanie do czasu zakończenia procesu karnego. Więcej informacji o ochronie dóbr osobistych zawiera artykuł Ochrona dóbr osobistych

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

nuipa

20.10.2010 19:55:45

Re: Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

głupie

Re: Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

nuipa

20.10.2010 19:54:41

Re: Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

głupie

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ