Odebranie godzin nadliczbowych

Pytanie:

Jeden z opisanych wczoraj pracowników przepracował w godzinach nadliczbowych w dniach 23.03.09r. - 3 godziny, 24.03.09r. - 3 godziny, 25.03.09r. – 3 godziny. Razem przepracował w marcu 9 godzin w ramach godzin nadliczbowych. W dniu dzisiejszym złożył wniosek do pracodawcy o wybranie w dniu 25.04.2009 r. 2 godzin nadliczbowych z przepracowanych w dniu 23.03.09r. Pozostaje temu pracownikowi do wybrania z dnia 23.03.2009 r. 1 godzina oraz 3 godziny z 24.03.2009 r. i 3 godziny z 25.03.2009 r. Pracodawca udzieli pracownikowi na jego wniosek czasu wolnego tj. 2 godziny w dniu 25.04.09 r. Mamy jednak wątpliwości, że skoro pracownik do końca marca nie złożył wniosku o wybranie godzin nadliczbowych, czy nie powinno się mu wypłacić wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wraz z dodatkami. Jaka data powinna być na wniosku pracownika o udzielenie wolnego tj. 2 godzin w dniu 25.04.2009 r.? Jak powinien postąpić pracodawca, gdyby ten pracownik pracował w godzinach nadliczbowych w styczniu i do tej pory nie złożył wniosku o ich wybranie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracodawca za pracę w godzinach nadliczbowych powinien pracownikowi udzielić odpowiedniego czasu wolnego w innym terminie, albo wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem. Zastosowanie jednego z tych świadczeń, wyłącza drugie.

Odpowiedniego czasu wolnego od pracy pracodawca może udzielić na wniosek pracownika, albo z własnej inicjatywy bez wniosku pracownika. Jeżeli pracodawca udzielenia godzin wolnych od pracy powinien udzielić ich w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeżeli natomiast udziela godzin wolnych od pracy w zamian za nadgodziny, może udzielić je w innym terminie niż ten sam okres rozliczeniowy; jednakże w takim przypadku pracownik powinien złożyć pracodawcy do końca okresu rozliczeniowego wniosek o udzielenie godzin wolnych od pracy (które mogą przypadać w kolejnych okresach rozliczeniowych).

Tak więc jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi z własnej inicjatywy godzin wolnych od pracy, ani pracownik nie złoży do końca okresu rozliczeniowego wniosku o udzielenie godzin wolnych od pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem z tego tytułu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY