Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków

Pytanie:

W wyniku kontroli przeprowadzonej w mojej firmie, została nałożona na mnie kara. Spowodowane było to tym, iż pracownik - kierowca nie przestrzegał czasu pracy. Czy możliwe jest by obarczyć pracownika odpowiedzialnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Kierowca będzie więc odpowiadał, za szkodę jaką spowodował swym niesumiennym (niezgodnym z przepisami prawa) zachowaniem. Szkoda to oczywiście kara jaka została na Pana nałożona w ramach kontroli przeprowadzonej przez ITD. Szkoda jest normalnym następstwem nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika - kara została bowiem nałożona na skutek takiego a nie innego zachowania kierowcy. Można bezsprzecznie przyjąć, że gdyby kierowca postępował zgodnie z przepisami prawa szkoda by w ogóle nie powstała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: