Odsetki od zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie:

Zarząd w dużej wspólnocie mieszkaniowej podjął decyzję o naliczaniu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Czy w związku z tym, że odsetki od opóźnień kilku, czy kilkunastodniowych są wysokości kilku groszy, zarząd może podjąć decyzję o naliczaniu odsetek od zaległości, które wymagalne są od dłuższego okresu czasu ( np. dwa miesiące)? Czy można naliczać odsetki od wszystkich składników zaliczki tj. : zaliczka na poczet funduszu remontowego, zaliczka na koszty eksploatacji, a także zaliczki na poczet utrzymania indywidualnych lokali czyli na zimną wodę i kanalizację oraz wywóz śmieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odsetki, o jakich mowa w pytaniu to odsetki ustawowe. Możliwość ich naliczania istnieje w przypadku opóźnienia z zapłata świadczenia pieniężnego, niezależnie od tego, jak duże jest to późnienie. Zarząd działając jako reprezentant wierzyciela może zdecydować o naliczeniu odsetek tylko od niektórych zaległości, zależnie od długości. Jest to też jak się wydaje umotywowane względami ekonomicznymi, bowiem wysłanie wezwania do uiszczenia odsetek będzie przewyższało wartość tego, dochodzonego przez wspólnotę, świadczenia.

Świadczenia na rzecz wspólnoty mieszkaniowej to przede wszystkim zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na fundusz remontowy i od tych świadczeń zarząd może naliczać odsetki. W przypadku mediów istotne jest to czy umowę zawiera indywidualnie każdy właściciel (np. prąd) czy wspólnota jako całość. W tym drugim przypadku zarząd może naszym zdaniem naliczać odsetki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: