Odwołanie darowizny o przedawnienie

Pytanie:

Darowizna została uczyniona w roku 1995. Ale po upływie wielu lat obdarowany syn okazał się niewdzięczny i zaszła podstawa do jej odwołania. Czy jest dopuszczalne odwołanie darowizny po upływie 10 lat od jej dokonania? A zatem czy ma w tej sytuacji zastosowanie 10-letni termin przedawnienia? Czy tez znaczenie ma tylko roczny termin od dowiedzenia się o przyczynie odwołania darowizny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odwołanie darowizny jest dopuszczalne, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Kodeks cywilny nie przewiduje terminu od momentu dokonania darowizny, po upływie którego darowizny odwołać nie można. Instytucja taka jak „przedawnienie uprawnienia do odwołania darowizny” nie istnieje. Przedawniają się jedynie roszczenia, czyli uzasadniona przez prawo możliwość żądania, aby konkretna osoba zachowała się w konkretny sposób. Samo oświadczenie woli od odwołania darowizny nie jest roszczeniem i tym samym nie ma określonego terminu, w którym można by było je złożyć. Można stwierdzić, że obdarowany powinien być wdzięczny przez całe życie. Z przedawnieniem będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy po złożonym oświadczeniu o odwołaniu darowizny, darczyńca będzie miał roszczenie o zwrot przedmiotu darowizny. Zgodnie z art. 455, jeśli termin do spełnienia świadczenia nie jest oznaczony (np. w oświadczeniu o odwołaniu darowizny nie oznaczono terminu do zwrotu), ani nie wynika to z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika (w tym wypadku obdarowanego) do wykonania. Z dniem, gdy to roszczenie będzie wymagalne zacznie biec dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia o zwrot przedmiotu. Zwrotu przedmiotu przedawnienia następuje wedle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: