Odwołanie do sądu w sprawie umorzenia składek

Pytanie:

"Wniosłam do ZUS wniosek o umorzenie zaległych składek, zakład jednak odmówił. Zamierzam odwołać się do sądu. Czy jednocześnie mogę wnieść do ZUS wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty? Wtedy toczyć się będą dwie sprawy, jedna w ZUS, druga w sądzie. Czy jest taka możliwość?"

Odpowiedź prawnika: Odwołanie do sądu w sprawie umorzenia składek

Umorzenie składek zaległych jest dopuszczalne, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

  • gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
  • poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;
  • przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

Decyzję podejmuje zakład. Od tej decyzji nie służy odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych. Złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości jest dopuszczalne i niezależne od tego czy zakład odmówił umorzenia zaległych składek.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika