Okres umowy o pracę na czas określony

Pytanie:

"Byłam zatrudniona na okres próbny, który wynosił 3 miesiące. Po tym czasie została ze mną podpisana umowa na czas określony, który wynosił również 3 miesiące, a następnie umowa wygasła. Teraz wiem, iż minimalny czas umowy na czas określony to 6 miesięcy. Czy mogę domagać się od byłego pracodawcy jakiegoś odszkodowania (obecnie pracuję już w innej firmie i nie mam ochoty wracać do tamtej, wiec przywrócenie czy przedłużenie tamtej umowy nie wchodzi w grę)? Po jakim czasie ewentualne roszczenia się przedawniają?"

Odpowiedź prawnika: Okres umowy o pracę na czas określony

Kodeks pracy nie przewiduje minimalnego okresu, na jaki musi być zawarta umowa o pracę na czas określony (tzw. umowa terminowa). Zgodnie z art. 25 § 2 Kodeksu pracy, umowa o pracę na czas określony może być poprzedzona umową na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy (co miało miejsce w opisywanym przypadku). Pytającemu chodzi zapewne o przepis, który dotyczy rozwiązania umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z przepisu tego wynikają następujące skutki:

  1. zawarcie umowy o pracę na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy, oznacza niedopuszczalność rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem przez żadną ze stron przed upływem tego okresu (umowa wygasa wraz z upływem tego okresu),
  2. zawarcie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, umożliwia każdej ze stron rozwiązanie tej umowy za dwutygodniowym uprzedzeniem, ale tylko wówczas, kiedy w umowie zostanie przewidziana taka możliwość.

Umowa o pracę na czas określony może zostać zatem zawarta na okres dowolny.

Na marginesie warto wspomnieć, iż co do zasady roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika