Opłaty za mieszkanie po rozwodzie

Pytanie:

Nastąpił przydział lokatorski dla męża (najemca) i żony (współnajemca). Została w nim też uwzględniona pełnoletnia córka. Właścicielem nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal jest osoba fizyczna. W roku 1998 sprawa rozwodowa małżeństwa zakończyła się wyrokiem rozwodowym, w którym sąd postanowił, że nakazuje pozwanemu, aby opuścił, opróżnił i wydał powódce lokal mieszalny, a na czas wspólnego zamieszkiwania reguluje sposób korzystania z tego mieszkania w ten sposób, że pokój o powierzchni 24 m2 przyznaje do wyłącznego korzystania powódce, pokój o powierzchni 16 m2 pozwanemu z prawem wspólnego korzystania z pozostałych pomieszczeń dla obu stron i nakazuje pozwanemu wydać powódce pokój o powierzchni 24m2 wraz z kompletem kluczy do mieszkania i zakazuje pozwanemu wprowadzenie do mieszkania osób trzecich. Sąd umorzył postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego stron, nie orzekł o zobowiązaniach alimentacyjnych, nie określił okresu wspólnego zamieszkiwania, ograniczył się tylko do podziału mieszkania pomiędzy byłych małżonków. Czy jako właściciel nieruchomości mam obowiązek rozdzielenia na podstawie wyroku rozwodowego czynszu na dwie osoby, zależnie od zajmowanego zgodnie z wyrokiem sądu metrażu? Od 2003 roku obie strony zaprzestały opłacania czynszu i opłat niezależnych od właściciela, kto powinien być adresatem upomnienia, wypowiedzenia i pozwu o eksmisje? Czy każdy odpowiada za swoje zaległości czy może ma tu miejsce odpowiedzialność solidarna? Jaki wpływ na decyzję o przydziale mieszkania miał rozwód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego pytania wynika, iż mamy do czynienia z umową najmu lokalu mieszkalnego. Wynajmujący (właściciel nieruchomości) nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń czynszu w stosunku do obu z najemców, czyli byłych małżonków. Wyrok rozwodowy nie miał wpływu na treść umowy najmu, a jedynie zobowiązał małżonków do określonego korzystania ze wspólnego mieszkania. Najemcy, a także stale zamieszkujące z najemca (najemcami) osoby pełnoletnie. Zachodzi więc w tym wypadku solidarna odpowiedzialność małżonków. Umowa najmu dotyczy całego lokalu mieszkalnego, po stronie najemcy tego lokalu występują oboje małżonkowie i postanowienie sądu ustalające sposób korzystania ze wspólnego mieszkania nic w tej kwestii nie zmienia. W sprawie czynszu najmu to postanowienie może mieć tylko takie znaczenie, że małżonkowie między sobą mogą rozliczać koszty czynszu w stosunku do zajmowanej przez każde z nich powierzchni i zużycia mediów. Jeżeli małżonkowie nie płacą czynszu, to wynajmujący powinien wezwać najemców do zapłaty (może to nastąpić w jednym piśmie, adresowanym do obojga). To samo dotyczy wypowiedzenia umowy najmu lokalu. Jeżeli najemcy nie wyprowadzą się dobrowolnie, wynajmujący powinien skierować do sądu pozew o eksmisję przeciwko obojgu małżonkom.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

bonq5

17.4.2011 17:39:17

Re: Opłaty za mieszkanie po rozwodzie

A czy mąż ma prawo żądać od byłej żony aby płaciła za mieszkanie i media, gdy ex-żona nie mieszka już w tym mieszkaniu?

ekrozwodnik

24.10.2010 13:48:21

Re: Opłaty za mieszkanie po rozwodzie

To oznacza że jeżeli żona nie chce płacić za wspólne zamieszkiwanie z eksem głównym najemcą to facet jest bezradny i nic nie może zrobić

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: