e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowanie funduszu inwestycyjnego

Pytanie:

W 2002 roku żona zakupiła w BPH jednostki funduszu zamkniętego Pro Lokata, który po 2003 r. został zamieniony przez bank na fundusz Korzystnego Kursu. Ja /mąż/ miałem pełne pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności związanych z certyfikatami inwestycyjnymi funduszu Pro Lokata. Żona zmarła w 2006 r. i w/w jednostki funduszu znalazły się w masie spadkowej. Po wyroku sądowym, podziale jednostek funduszu i opłaceniu podatku spadkowego w Urzędzie Skarbowym razem z córkami zdecydowaliśmy się na ich sprzedaż poprzez Biuro Maklerskie BPH. Czy Biuro Maklerskie ściągnie nam podatek od całej sumy czy tylko od zysku i jak wysoki będzie to podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie funduszu inwestycyjnego

19.1.2010

Od dochodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym (inwestycyjnym) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek od dochodu uzyskanego ze zbycia jednostek uczestnictwa odprowadza fundusz inwestycyjny. Pobór podatku polega na tym, że fundusz pomniejszy wypłatę o zryczałtowany podatek (19% od wypłaty).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ