Orzeczenie Sądu Grodzkiego a punkty karne

Pytanie:

Kilkanaście dni temu zatrzymała mnie policja za przekroczenie prędkości. Policjant chciał nałożyć 10 punktów i 400 zł mandatu. Odmówiłem i sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego. Teraz Sąd przysłał mi orzeczenie (bez udziału stron) o karze grzywny 250 zł i możliwości odwołania w terminie 7 dni. Jak teraz będą liczone punkty karne? Czy dostanę te punkty karne czy też nie? A jeżeli tak to w jakiej wysokości? Przekroczyłem prędkość o 49 km/h.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z § 4. ust. 1 niniejszego rozporządzenia wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania albo nakazami lub mandatami karnymi. Dopuszcza się dokonanie wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po ujawnieniu naruszenia wszczęto postępowanie przygotowawcze lub skierowano wniosek o ukaranie do sądu albo skierowano sprawę do organu właściwego do uchylenia immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym orzeczeniem. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.

W świetle powyższego należy wskazać, iż o ile nie dokonano wpisu tymczasowego, wpis ostateczny zostanie dokonany po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez sąd grodzki.

Zgodnie z załącznikiem do powoływanego rozporządzenia za przekroczenie prędkości o 49 km/h przypisuje się 8 punktów karnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: