Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Pytanie:

"Czy do zawarcia ugody nie jest potrzebne by było pełnomocnictwo szczególne?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Uregulowania kodeksu cywilnego stanowią, iż pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj.  Stwierdzenie, kiedy czynność prawna przekracza zwykły zarząd, jest co do zasady możliwe tylko w konkretnym wypadku i na gruncie konkretnego stanu faktycznego. Nie mniej jednak, można uznać, że do zawarcia ugody pozasądowej, niezbędne jest pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne (tak: Wyrok SA w Katowicach sygn, I ACa 828/2000).

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnych, które pełnomocnik może dokonać. Nie wystarcza samo wskazania przedmiotu objętego umocowaniem.  Jeżeli rodzaj czynności nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, to dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne dotyczące składania oświadczeń woli, w takim przypadku niezbędne jest więc że do dokonania danej czynności pełnomocnik został upoważniony.

Natomiast odrębne regulacje dotyczą udzielonego pełnomocnictwa procesowego ponieważ, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do zawarcia ugody. Nie mniej jednak, zakres pełnomocnictwa procesowego ogólnego można rozszerzyć bądź ograniczyć, ale wymaga to wyraźnego wskazania w treści pełnomocnictwa.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • K.K 2015-08-07 09:04:58

    Czy przy podpisaniu umowy z firmą windykacyjną o ściaganie należności przy pełnomocnictwie mówiącym o tym iż firma windykacyjna jest upowazniona do wszelkich działań mających na celu ściągnąć należność w całościu lub cześci jest możliwę aby firma ta zawarła ugodę ze strona na podstawie takiego pełnomocnictwa , czy musiałaby mieć pełnomocnictwo szszczególne mówiące o tym iż jest upoważniona do zawierania ugody ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika