PKD dla świadczenia pomocy prawnej

Pytanie:

Co powinien wpisać prawnik chcąc założyć działalność gospodarczą w zakresie pomocy prawnej jako przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności? Zmiany Ustawy o adwokaturze w zakresie pomocy prawnej świadczonej przez prawników są stosunkowo nowe, a sama PKD nie wskazuje bezpośrednio na taki przedmiot działalności? Do kogo kierować ewentualne zapytania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dziennik Ustaw z dnia 2 marca 2004 r.) świadczenie usług prawnych dla celów ewidencji działalności gospodarczej da się przyporządkować następującej kategorii: 

DZIAŁ

 

 GRUPA

 

 KLASA

 

 PODKLASA

 

 NAZWA GRUPOWANIA

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA

 

 

 

 74.1

 

 

 

 

 

 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami

 

 

 

 

 

 74.11

 

 74.11.Z

 

 Działalność prawnicza

 

Podklasa 74.11.Z obejmuje:

-  reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:

-  doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,

-  doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,

-  doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,

-  doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:

-  porozumień i umów zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z działalnością społeczno-gospodarczą,

-  dokumentacji patentowej i praw autorskich,

-  testamentów, aktów darowizn, umów powierniczych itp.,

- działalność notariuszy, komorników, rzeczników patentowych, radców prawnych, rzeczoznawców, sędziów polubownych.

Podklasa ta nie obejmuje zaś działalności sądów, sklasyfikowanej w 75.23.Z.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: