e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek od opłaty licencyjnej i sprzedaży know-how

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Jako osoba fizyczna dokonałem zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym RP. Obecnie trwa procedura udzielenia (lub nie) patentu. Rozwiązaniem opisanym w zgłoszeniu patentowym zainteresowane są firmy krajowe i zagraniczne. Mam zamiar dokonać odpłatnego transferu wiedzy poprzez udzielenie licencji lub sprzedaży know-how do firm krajowych i zagranicznych. Jaki podatek zapłacę w przypadku udzielenia licencji lub sprzedaży know-how do firmy krajowej lub zagranicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatek od opłaty licencyjnej i sprzedaży know-how

8.10.2009

Z treści pytania wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z czego można wnosić, że również wynalazek powstał w ramach tej działalności gospodarczej.  Fakt, iż wynalazek będzie zarejestrowany na osobę fizyczną, a nie na firmę nie ma znaczenia, gdyż na ogół w przypadku osób fizycznych formalności związane z nabyciem są dokonywane na imię i nazwisko osoby, a nie firmę (podobnie jest np. z nabyciem nieruchomości).

W zakresie podatku dochodowego zatem sprzedaż informacji w postaci know-how czy też licencji będzie opodatkowana na takich samych zasadach jak inne dochody podatnika z działalności gospodarczej, a zatem przykładowo według skali podatkowej lub w sposób liniowy jeśli podatnik dokonał wyboru liniowego sposobu opodatkowania. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy sprzedaż następuje na rzecz podmiotu zagranicznego.

Sprzedaż informacji w postaci know-how czy też licencji przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą będzie na ogół podowodować opodatkowanie również podatkiem od towarów i usług (VAT). Sprzedaż informacji w postaci know-how czy też licencji przez podatnika VAT podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od owarów i usług (VAT) jako odpłatne świadczenie usług według podstawowej stawki 22%. Tak będzie w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu polskiego.

Jednakże w przypadku sprzedaży know-how czy też licencji na rzecz:

- osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (tj. poza Polską i innymi krajami Unii Europejskiej), lub

- podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Unii, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę (poza Polską)

miejscem świadczenia niektórych usług (w tym sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw) jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zatem w takim przypadku sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a ewentualny podatek będzie zobowiązany rozliczyć nabywca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ