e-prawnik.pl Porady prawne

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podmiot w postępowaniu administracyjnym

13.10.2006

Pojęcie podmiotu postępowania administracyjnego jest pojęciem doktrynalnym, nie definiowanym bezpośrednio przepisami prawa. Obejmuje ono:

  • stronę postępowania oraz
  • organy administracji publicznej (w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze wydawania decyzji administracyjnych)
  • inne organy państwowe i podmioty powołane z mocy prawa lub porozumień do załatwienia spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze wydawania decyzji administracyjnych.

Są to organy administracji rządowej i samorządowej (gminy, powiatu, województwa). Do organów administracji rządowej należą także jej organy terenowe, np. urzędy skarbowe, inspekcje sanitarne. Organem administracji rządowej centralnej jest np. minister. Organami samorządu terytorialnego są wójt, burmistrz prezydent, starosta, marszałek województwa (organy wykonawcze) oraz rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa (organy stanowiące).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ