Podpis przewodniczącego na protokole

Pytanie:

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia się z Notariuszem i przesuwa spotkania. Proponuje wykreślenie z protokołu wniosków, które złożył jeden z akcjonariuszy - chce zaproponować ugodę odnośnie wykreślenia wniosków. Jednak nie dochodzi do rozmów. Notariusz nie wyraża zgody na wykreślenie wniosków. Jeśli przewodniczący WZA będzie nadal ociągał się z podpisaniem protokołu, jakie to będzie miało konsekwencje dla ważności odbycia walnego zgromadzenia? Czy niesie to jakąkolwiek odpowiedzialność dla przewodniczącego WZA? Co z protokołem, który podpisać może notariusz i akcjonariusz obecny na WZA? Czy tak sporządzony protokół będzie zachowany w aktach notariusza? Czy akcjonariusz może wystąpić o ukaranie Przewodniczącego utrudniającego wpis aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Jeżeli statut spółki lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia i notariusz. Przepisy nie stwarzają natomiast możliwości, by protokół podpisała inna osoba zamiast przewodniczącego. Jeżeli protokół nie zostanie podpisany, nie zostanie spełniona przesłanka ważności uchwał podejmowanych na walnym zgromadzeniu. W zasadzie protokół w formie aktu notarialnego powinien zostać sporządzony w trakcie trwania walnego zgromadzenia, ewentualnie w kilka dni po nim. Jeśli protokół nie zostanie podpisany, powstaną wątpliwości co do ważności uchwał walnego zgromadzenia. W celu uzyskania klarownej sytuacji prawnej w takim przypadku, konieczne byłoby skierowanie pozwu do sądu o stwierdzenie ich nieważności, a następnie zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia. Wybór przewodniczącego należy do walnego zgromadzenia i ono może zdecydować nie wyborze innej osoby na przewodniczącego dla kolejnego walnego zgromadzenia. Przepisy nie przewidują natomiast odpowiedzialności przewodniczącego z tytułu zaniechania podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: