e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa prawna oceny pracowniczej w firmie

Pytanie:

Czy przeprowadzenie w firmie oceny pracowniczej (np. w sposób opisany niżej) może być zakwalifikowane jako wypełnianie obowiązku pracodawcy, o którym mowa w art. 94 ust. 9 kodeksu pracy? Jakie kryteria oceny pracownika należy uznać za obiektywne i sprawiedliwe w myśl tego przepisu? Ponadto, który punkt ustępu 1 art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych ma zastosowanie w przypadku przeprowadzania oceny pracowniczej w firmie? Czy można uznać, że pracodawca w ten sposób realizuje swoje obowiązki (uprawnienia) wynikające z przepisu prawa, zatem dopuszczalne jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2? Sposób przeprowadzenia oceny pracowniczej na mocy polecenia Prezesa Zarządu: Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo w firmie, pod 4 względami: komunikatywności, otwartości, efektywności oraz zaangażowania. Oceny przyznawane są na skali 1-100. Dla każdej z osób tak uzyskane wyniki są sumowane, dzięki czemu powstaje ranking pracowników. Każdy z pracowników otrzymuje informację tylko o swoim miejscu w rankingu. Dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu informatycznego, poza administratorem systemu nikt nie ma dostępu do ocen cząstkowych (tzn. do informacji, jak dany pracownik oceniał innego pracownika).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa prawna oceny pracowniczej w firmie

5.4.2006

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W przypadku pracodawcy podstawą dokonywania oceny pracowniczej pracownika i przetwarzania w tym celu danych osobowych jest zarówno pkt. 2 jak i pkt. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 94 pkt 9 pracodawca jest obowiązany w szczególności stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Artykuł ten daje zatem pracodawcy prawo do oceniania pracownika w celach awansu zawodowego, czy przydatności w firmie. Podane kryteria w pytaniu w zależności od tego do jakich celów będą wykorzystane mogą być obiektywne. Cechy te są w naszym przekonaniu istotne i dokonywanie oceny pracownika o ich oparcie jest dopuszczalne. Oczywiście jak każdy proces weryfikacji tak i ten jest obarczony subiektywizmem pracowników dających ocenę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Podstawa prawna oceny pracowniczej w firmie

rudy

20.7.2011 19:42:8

Re: Podstawa prawna oceny pracowniczej w firmie

dobry pomysł na pozbycia się niewygodnych


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ