Podwyżka czynszu w TBS

Pytanie:

Zgromadzenie wspólników naszego TBS uchwaliło podwyżkę czynszu o 4% z mocą od 1-go stycznia 2007 r. W czerwcu 2007 r. lokatorzy otrzymali wypowiedzenie stawki czynszu oraz zawiadomienie o kolejnej podwyżce o 4% z mocą od 1-ego września 2007. TBS powołał się na art. 8a, 9 oraz art. 29 Dz. U. Nr 31, poz. 266. Art. 9a z tego samego Dz. U. wyraźnie mówi, że czynsz w zasobach TBS reguluje odrębny przepis. A więc w praktyce mamy tutaj do czynienia z dwiema podwyżkami (8%) w skali roku! Wydaje się to być w sprzeczności z art. 28.2. z Dz. U. Nr 133, poz.654, który mówi, że czynsz w zasobach TBS nie może być wyższy niż 4% w skali roku. My, lokatorzy uważamy, że druga podwyżka jest nie uzasadniona. Kto ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czynsz, o którym mowa w art. 28 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1070) nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu obliczonej według przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001, nr 31, poz. 266). Jak z tego wynika czynsz nie jest zależny od wysokości czynszu bezpośrednio poprzedzającego podwyżkę, ale od wartości odtworzeniowej lokalu. Przekroczenie uzyskanego w ten sposób wyniku stanowi niezasadną podwyżkę.

Więcej na ten temat Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odpowiedzialność innych osób za dług najemcy

  Głównymi postanowieniami umowy najmu lokalu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy lokalu do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, co odpowiada zobowiązaniu najemcy do (...)

 • Czynsz najmu mieszkania

  Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego. Niezależnie od sposobu ustalenia czynszu, istnieją określone prawnie zasady dotyczące możliwości (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • Jak wysoki jest abonament RTV w innych krajach UE?

  W Polce czeka nas kolejna podwyżka w 2015. Od nowego roku będziemy płacili 232,20 zł rocznie. To dużo czy mało? Jak wygląda to w innych krajach UE?

 • Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

   Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

NA SKÓTY