Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

Pytanie:

Kupiliśmy z żoną pół roku temu samochód na raty, wpłacając połowę jego wartości, otrzymując na to pożyczkę od mojej babci i mojego ojca. Nie spisaliśmy żadnej umowy. Posiadam jedynie wyciągi z kont w/wymienionych dokumentujące wypłatę pieniędzy na dzień przed zakupem samochodu. W dowodzie rejestracyjnym figurujemy oboje z zoną jako właściciele. Trzy miesiące temu żona wyprowadziła się i złożyła pozew o rozwód. Na spłatę dalszych rat otrzymałem od rodziców darowiznę pieniężną (spisana została umowa darowizny- z zaznaczeniem , że jest to darowizna tylko dla mnie z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Z tej darowizny spłaciłem zgodnie z wolą darczyńców pozostałą część kredytu. Umowa darowizny zarejestrowana była w Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy dokonać podziału wspomnianego samochodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zasadzie istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności małżeńskiej. Sąd lub w drodze umowy małżonkowie mogą dany przedmiot przyznać na wyłączną własność jednemu z małżonków lub przedmiot podzielić jeśli się nadaje do podziału (samochód nie nadaje się do podziału), albo wreszcie jeśli nie można podzielić przedmiotu i żaden z małżonków nie chce przedmiotu na własność lub chcą go oboje małżonkowie można przedmiot sprzedać i dokonać podziału kwoty. Poza tym darowizna na spłatę pozostałej części ceny samochodu może być potraktowana jako nakład Pana z majątku osobistego na majątek wspólny. Przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego nie jest co do zasady istotne, że nakład ten został dokonany w odniesieniu do konkretnego przedmiotu. Co do zasady podział majątku powinien dotyczyć całego majątku. Małżonkowie mogą dokonać częściowego podziału. Rozliczeniu ulegają nakłady jako całość poczynione z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków. Jak już zaznaczono nie ma znaczenia, że akurat nakład z majątku osobistego dotyczył samochodu. Samochód powinien być w sądowym postępowaniu przyznany małżonkowi, któremu jest bardziej niezbędny np. do pracy. Sąd nie dokona podziału tylko w odniesieniu do samego samochodu. Taki podział mogą dokonać małżonkowie poprzez zawarcie zwykłej umowy pisemnej znoszącej współwłasność.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: