Pojęcie władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji

Pytanie:

"W jaki sposób należy rozumieć pojęcie władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji

Pojęcie władzy „publicznej” w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym - ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu „władzy publicznej” mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, jeżeli wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej.

 

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • koko 2019-05-22 13:02:27

    Czy sanepid pełni rolę władzy publicznej? Czy może przymuszać indywidualnego człowieka do wykonywania na nim usług medycznych niezgodnych z jego wolą lub przekonaniami religijnymi? Czy może gromadzić dane osobowe bez woli i wiedzy obywatela i przetwarzać je do własnych celów? Czy może nakładać kary finansowe na obywateli, którzy dla własnego dobra rezygnują z pewnych usług medycznych, o których bezpieczeństwie nie mają wystarczających informacji?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika