Pojęcie władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji

Pytanie:

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcie władzy „publicznej” w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym - ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu „władzy publicznej” mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, jeżeli wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

koko

22.5.2017 13:2:27

Re: Pojęcie władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji

Czy sanepid pełni rolę władzy publicznej? Czy może przymuszać indywidualnego człowieka do wykonywania na nim usług medycznych niezgodnych z jego wolą lub przekonaniami religijnymi? Czy może gromadzić dane osobowe bez woli i wiedzy obywatela i przetwarzać je do własnych celów? Czy może nakładać kary finansowe na obywateli, którzy dla własnego dobra rezygnują z pewnych usług medycznych, o których bezpieczeństwie nie mają wystarczających informacji?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: