Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Pytanie:

"Jest udzielona pracownikowi pożyczka z ZFŚS. Osobą reprezentująca Spółdzielnię jest Prezes Zarządu, która podpisuje umowę przydzielonej pożyczki z ZFŚS. Czy Prezes Zarządu podpisująca umowę w przedstawionej sytuacji może być żyrantem? Czy można być żyrantem podpisując jednocześnie umowę pożyczki?"

Odpowiedź prawnika: Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Środkami ZFŚS administruje pracodawca. Zasady i warunki korzystania udzielania pracownikom pożyczek z ZFŚS powinny być określone w regulaminie. W związku z tym sposób zabezpieczenia spłaty zaciągniętej pożyczki powinien być zgodny z regulaminem. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowę poręczenia zawiera wierzyciel z osobą trzecią. W opisanej sytuacji Prezes Zarządu jest teoretycznie osobą trzecią, gdyż stroną umowy pożyczki jest reprezentowana przez niego (zakładamy, że Prezes występuje w imieniu spółdzielni jako jej organ) spółdzielnia. Z punktu widzenia prawa cywilnego Prezes Zarządu mogłaby być w przedstawionej sytuacji żyrantem. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze do rady nadzorczej należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach.  Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika