Portal internetowy jako czasopismo

Pytanie:

"Czy portal internetowy może mieć status czasopisma? Jeżeli tak, to jak go uzyskać?"

Odpowiedź prawnika: Portal internetowy jako czasopismo

Naszym zdaniem nie - portal internetowy nie jest czasopismem w rozumieniu przepisów Prawa prasowego.

Zgodnie z artykułem 7 ustawy Prawo prasowe (artykuł 7 ustęp 2 punkt 3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu.

Naszym zdaniem portal internetowy nie spełnia powyższych warunków, co zresztą zostało potwierdzone ostatnim orzecznictwem. W wypadku opisanym ostatnio w prawie chodziło o rejestrację pewnej strony, kiedy to wniosek oddalił w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Krośnie. Na gruncie interpretacji art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego sąd dowodził podziału prasy na publikacje periodyczne o określonych ustawowo cechach, wśród których wymienia się właśnie dzienniki i czasopisma, oraz na "wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, upowszechniające publikacje periodyczne". Jednym z tych ostatnich byłby Internet. Jak wskazano w uzasadnieniu, z podobnych powodów Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał telegazetę nie za dziennik, ale za przekaz tekstowy w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o radiofonii i telewizji (sygn. I ACa 601/98). Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podzielił powyższe rozumowanie.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika