Posiedzenie pojednawcze przed rozwodem

Pytanie:

"Chcę przeprowadzić z żoną sprawę rozwodową. Odpowiedni wniosek - pozew złożyłem w sądzie okręgowym. Napisałem w nim, o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie oraz o powierzeniu opieki nad dzieckiem małoletnim w wieku 15 lat (matka będzie sprawować opiekę). Nie dopisałem sprawy dotyczącej alimentów. I właśnie otrzymałem pismo z sądu, by sprecyzować we wniosku właśnie kwestie alimentów oraz kwestie co do przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego. Chcemy to bez problemu szybko załatwić i bez przeszkód. Proszę o wskazówkę, jak to dopisać. Ja alimenty chcę dobrowolnie płacić - porozumieliśmy się wspólnie w tej sprawie. Czy posiedzenie pojednawcze w tym wypadku jest konieczne, gdy chcemy rozwodu bez orzekania o winie? Nikt z nas nie chce nikomu stawiać przeszkód w zakresie rozwodu. "

Odpowiedź prawnika: Posiedzenie pojednawcze przed rozwodem

Sąd prawdopodobnie chce poznać stanowisko stron w kwestii alimentów dla dziecka. Jednym z obowiązków sądu jest bowiem orzeczenie, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Sąd stwierdza, że każde z rodziców ma obowiązek zaspokajać potrzeby nie mogącego się samodzielnie utrzymać dziecka, (zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości danego rodzica). Sąd zasądza alimenty na rzecz dziecka, a nie rodzica.

Należy więc skierować do sądu pismo procesowe, w którym opisze Pan powyższe kwestie, przy czym warto wskazać, że małżonkowie podjęli już zgodnie pewne decyzje. W piśmie tym powód powinien wskazać, jaką kwotę chce przeznaczyć na utrzymanie dziecka mającego pozostawać pod opieką matki oraz dochody i dowody na to (zaświadczenie o zarobkach stron).

W sprawach o rozwód i separację sąd zawsze musi przeprowadzić posiedzenie pojednawcze. Ma ono na celu doprowadzenie do pojednania się małżonków. Często bowiem istnieją szanse na uratowanie małżeństwa. Przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy przewodniczący wzywa więc strony do osobistego stawienia się do sądu na posiedzenie pojednawcze, którego przeprowadzenie porucza równocześnie wyznaczonemu przez siebie sędziemu. Sędzia wyznaczony nakłania strony do pojednania, mając w szczególności na uwadze dobro dzieci i społeczne znaczenie trwałości małżeństwa. Sąd ma obowiązek przeprowadzić to posiedzenie nawet wtedy, gdy małżonkowie zgodnie optują za rozwodem. Jedynie w sytuacji, gdy stawiennictwo jednego z nich napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na jej wniosek może odstąpić od posiedzenia pojednawczego. Trudno więc wyjaśnić, dlaczego sąd zażądał  ustosunkowania się przez powoda w piśmie procesowym do tego posiedzenia. Być może chce przed jego wyznaczeniem poznać stanowisko obu stron. Posiedzenie pojednawcze powinno się jednak odbyć, gdyż dopiero dzięki obecności małżonków i ich styczności z osobą sędziego, możliwe jest zaobserwowanie przez sędziego, jakie rzeczywiście są wzajemne relacje małżonków. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika