Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Pytanie:

"Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy. Jest również zapis, iż Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z należności z faktur za roboty budowlane. Czy taki zapis jest zgodny z prawem? jeżeli nie będzie w umowie zapisu dotyczącego zgody na potrącenie kar umownych z należności z faktur inwestor będzie mógł mimo to dokonać takiego potrącenia?"

Odpowiedź prawnika: Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Na podstawie art. 83 kodeksu cywilnego, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, strony przewidziały w umowie zastosowanie kary umownej. Kwestia wykonania tej kary może być ukształtowana bezpośrednio przez strony, prawo bowiem nie nakłada określonego obowiązku zachowania się stron co do spełnienia takiego świadczenia.

Wątpliwości budzi jednak skuteczność zastrzeżenia kary umownej wobec kontrahenta, którego obowiązkiem jest spełnienie świadcznia pieniężnego:

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Wskazanie w umowie zgody na potrącenie kary umownej z należności faktur VAT za roboty budowlane, będzie oznaczało, możliwość potrącenia kwoty w niniejszy sposób bez udzielenia dodatkowej zgody. Jednakże jeżeli strony nie zawrą żadnych postanowień co do formy zapłaty kary umownej, będzie można spełnić niniejsze roszczenie, w uzgodniony wówczas, przez strony sposób – może to być również potrącenie takiej kwoty. W drugim przypadku inwestor nie będzie musiał uzyskać zgody spółki na potrącenie kary umownej z faktur VAT. Zgodnie bowiem z art. 499 kc, potrącenie dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Zgoda drugiej strony na potrącenie nie jest potrzebna.

W przedmiocie potrącenia proponujemy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Potrącenie wierzytelności


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika