Praca na urlopie wychowawczym-zgoda pracodawcy

Pytanie:

"Osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Nie pobiera za ten okres wynagrodzenia. Chce podjąć w tym czasie pracę u innego pracodawcy. Czy musi informować, ewentualnie uzyskać zgodę obecnego pracodawcy? "

Odpowiedź prawnika: Praca na urlopie wychowawczym-zgoda pracodawcy

Zgodnie z art. 1862 kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Pracownik może zatem, bez uzyskania zgody pracodawcy podjąć pracę u innego pracodawcy. Pracownik nie ma również obowiązku zawiadamiania pracodawcy o rozpoczęciu zatrudnienia u innego pracodawcy (por.: Romer Maria Teresa, Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II). Możliwość podjęcia pracy u innego pracodawcy na urlopie wychowawczym jest tu uzależniona tylko od charakteru pracy - tzn. powinna to byc taka praca, która nie uniemożliwia pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wprawdzie przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku zawiadamiania o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym, jednakże pracownik będzie miał obowiązek zawiadomienia pracodawcy o podjęciu zatrudnienia u innego pracodawcy w sytuacji gdy umowa zawarta z tym pracodawcą jest tego typu, że pracownik ten będzie podlegał z tytułu tej umowy ubezpieczeniom społecznym (a więc, np. gdy podejmie pracę na podstawie umowy o pracę) . Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub osoba pobierająca zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego zobowiązana jest poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie lub pobieranie zasiłku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika