Praca podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie:

Jestem nauczycielem akademickim z kilkunastoletnim stażem pracy. Obecnie osiągam dochody z następujących źródeł: umowa o pracę na czas nieokreślony (pełny etat) na uczelni macierzystej (12 lat stażu) - podstawowe miejsce pracy; umowa o pracę na czas określony (pełny, II etat) na innej uczelni (3 lata stażu pracy na tej uczelni); umowa o dzieło czasowa; umowa zlecenie czasowa. W chwili obecnej mój lekarz radzi mi skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia. Wiem, że mam do tego prawo na uczelni macierzystej (ponad 5 lat) stażu pracy. Czy istnieją przepisy zabraniające podczas urlopu na poratowanie zdrowia kontynuowania umowy o dzieło i zlecenia (pracę z tego tytułu wykonuję w domu i nie koliduje ona z procesem leczenia, na co mogę mieć odpowiednie orzeczenie lekarskie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przeciwieństwie do przepisów Karty Nauczyciela, stosownie do których (art. 74 ust. 7) w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej, przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowią (art. 134 ust. 10), iż pracownicy korzystający z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

Jak widać, zakaz dotyczący pracowników wyższych uczelni ma węższy zakres niż ten z Karty Nauczyciela. "Inna działalność zarobkowa" to osiąganie jakiegokolwiek przychodu na podstawie stosunku pracy, a także wszelkich umów cywilnoprawnych, niekoniecznie wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownik wyższej uczelni w okresie urlopu dla poratowania zdrowia może zatem wykonywać zlecenia czy umówione dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile nie jest to prowadzenie działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 28.6.2017

  Urlop dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)