Prawo do informacji członka spółdzielni

Pytanie:

"Czy członek spółdzielni ma prawo i może domagać się udostępnienia do wglądu np: rozliczeń finansowych mediów w tym faktur od dostawców tych mediów, umów inwestycyjnych i ich rozliczeń, umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz spółdzielni np. z firmą ochroniarską ochraniającą osiedle, innych dokumentów dotyczących działalności spółdzielni, a mających wpływ na koszty, w których członek musi partycypować? Spółdzielnia odmawia informacji na powyższe tematy."

Odpowiedź prawnika: Prawo do informacji członka spółdzielni

Na podstawie art. 4 ust. 6[2] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni może się domagać od spółdzielni przedstawienia kalkulacji kosztów. Żądanie to, nie jest jednak równoznaczne z możliwością żądania przedstawienia dokumentów stwierdzających przychody i koszty ponoszone przez spółdzielnie.


Żaden przepis, zarówno ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i prawa spółdzielczego, nie przyznaje członkowi spółdzielni wprost, w każdym czasie, prawa wglądu do dokumentacji spółdzielni czy jej ksiąg. Takie prawo zostało wyraźnie przewidziane wyłącznie w stosunku do członków rady nadzorczej (art. 46 par. 4 prawa spółdzielczego). Wnioskować stąd należy, iż poszczególni członkowie spółdzielni nie mogą przeglądać ksiąg, dokumentów, informacji o majątku spółdzielni.


Pewną możliwość daje natomiast art. 89 ustawy prawa spółdzielczego. Określa on obowiązek wystawienia w siedzibie spółdzielni sprawozdania z działalności spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli jego opinia jest obowiązkowa, w terminie 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia, które ma zatwierdzić to sprawozdanie. Ponadto regulacje umożliwiające członkom spółdzielni przeglądanie dokumentów mogą zawierać postanowienia statutu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika