e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Pytanie:

Kupiłem na przetargu grunt rolny od ANR. Za dwa tygodnie mam podpisać właściwy akt notarialny. W ANR poinformowano mnie, że Agencja zaznaczy i umieści w akcie notarialnym prawo pierwokupu oraz odkupu zakupionej przeze mnie działki rolnej w okresie 5 lat, za obecną cenę sprzedaży, powiększoną ewentualnie o konieczne nakłady. Prawo pierwokupu rozumiem ale odkupu po 4 - 5 latach za dzisiejszą cenę to postawienie właściciela w niekorzystnej i krzywdzącej sytuacji, gdyż ceny ziemi na pewno znacznie wzrosną. Jednocześnie uważam, że osobne artykuły kodeksu cywilnego, tj. 45 i 46, rozróżniają rzeczy od nieruchomości, a prawo odkupu wg kodeksu przysługuje w stosunku do rzeczy. Czy zastrzeżenie odkupu nieruchomości jest właściwe i możliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

3.11.2006

Na początku pragniemy wyjaśnić, iż w polskim prawie nieruchomość to także „rzecz”. Podział na rzeczy ruchome i nieruchome jest podstawowym podziałem rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nie zawiera on definicji rzeczy ruchomych, a jedynie definicję nieruchomości, zamieszczoną w osobnym artykule. Zastrzeżenie prawa odkupu w odniesieniu do nieruchomości jest zatem jak najbardziej dopuszczalne.

Co do nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnej, to w przypadku ich sprzedaży Agencji przysługuje:

  • prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa - przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji
  • oraz prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z wyjątkiem nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych (przy czym prawo odkupu powinno być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości)

Zasady powyższe wprowadzają przepisy art. 29 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU 2004 r. Nr 208 poz. 2128). Działanie Agencji w opisanej w pytaniu sytuacji jest zatem jak najbardziej prawidłowe. Takie jest obowiązujące prawo. Zupełnie inną kwestią jest ocena takiego rozwiązania z punktu widzenia słuszności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

klient Agencji

18.5.2013 15:21:18

Re: Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

e-prawnik nie czyta swojej strony albo nie wie co ma odpowiedzieć. Panie Tomku najprościej jest wystąpić do sądu o ustalenie bezskuteczności zapisu o odkupie. Nabycie nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa jest uregulowane w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa . "Chłopki" z Departamentu Gospodarki Ziemią z MRiRW oraz kolejni Prezesi ANR (nauczyciele , agronomowie, chemicy) "uprawiają" swoje widzi mi się i po "uwaleniu " odkupu Przez Trybunał Konstytucyjny realizują jakieś swoje interesiki (chyba , że to kultywowana w ANR - patologia, bo teraz wpisuja do umów "niby kare" w wysokosci 40 procent jak nabywca zaprzestanie działalnosci rolniczej (trzeba na msze by Bozia nie zabrała naszego nabywcy przed upływem 10 lat).

Re: Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Tomek

10.3.2013 21:16:46

Re: Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Witam, jestem młodym rolnikiem mam wykształcenie rolnicze i posiadam aktualnie ok 25ha z czego 17 kupiłem w zeszłym roku od ANR. Na tej właśnie zakupionej działce rolnej planuję utwożyć działkę siedliskową i wybudować dom wraz z zabudowaniami gospodarskimi. W akcie natarialnym jest zapis o prawie odkupu nieruchomosci w ciągu 5 lat. Czy muszę czekać 5 lat, aby zacząć inwestycję czy w przypadku działki siedliskowej ANR nie stosuje prawa odkupu? Bardzo proszę o odp.

e-prawnik , może Byś tak zaktualizował poradę , a nie trzymał te pierdoły

Stan.

11.2.2013 21:42:10

e-prawnik , może Byś tak zaktualizował poradę , a nie trzymał te pierdoły

na stronie ? Dobrze by było omówić wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "uwalenia" odkupu z art. 29 paragraf 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi , a także bezskuteczność zapisu o umowwnym prawie odkupu , jeżeli ten zapisany - w akcie notarialnym - odkup nie jest umową stron , a warunkiem nabycia nieruchomości .

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ