Prawo wykupu mieszkania komunalnego

Pytanie:

Czy Urząd Gminy jako właściciel ma prawo odmówić najemcy wykupu mieszkania komunalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Najemcy lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tego lokalu przed innymi osobami w przypadku gdy gmina chce sprzedać dany lokal (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przypadku, gdy gmina zamierza sprzedać dany lokal zawiadamia się najemcę na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednakże jeśli gmina nie zamierza zbywać wynajmowanej nieruchomości (lokalu), najemca nie może żądać, aby gmina zawarła z nim umowę sprzedaży.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

DANUTA

26.5.2010 6:1:43

Re: Prawo wykupu mieszkania komunalnego

PONAD SZESC MIESIECY TEMU ZLOZYLAM WNIOSEK O WYKUP MIESZKANIA KOMUNALNEGO W GDANSKU OD GMINY,W TYM BUDYNKU JA JEDYNA POZOSTALAM DO UREGULOWANIA MOJEGO STATUSU WYKUPIENIA. OTRZYMALAM ODPOWIEDZ PO SZESCI MIESIACACH OD GMINY ZE MIESZKANIE POZOSTAJE PRZEZNACZONE DO WLASNOSCI GMINY, PONIEWAZ CZESTO NIE PRZEBYWAM W MIEJSCU W KTORYM JESTEM ZAMELDOWANA, ORAZ POSIADAM NA NIE DECYZJE,JESTEM ZDZIWIONA DECYZJA GMINY,PONIEWAZ W WIEKSZOSCI PRZEBYWAM W MOIM MIEJSCU ZAMELDOWANIA.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 29.6.2018

  Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

  W projekcie nowelizacji określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

 • 1.7.2008

  Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

  Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa handlowego możliwość wykluczenia ze spółki akcyjnej akcjonariuszy mniejszościowych. Wykluczenie to, tzw. wyciśnięcie (squeez out), ma na (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 25.1.2005

  Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  Ażeby można było wykupić mieszkanie zakładowe musi ono stanowić własność odpowiednich podmiotów. Co do zasady mieszkania zakładowe mogą być zbywane po preferencyjnych cenach, jeżeli (...)