Procedura uprawomocnienia się orzeczenia

Pytanie:

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zakończyło się. Po jakim czasie orzeczenie sądu w takiej sprawie będzie prawomocne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd pierwszej instancji staje się prawomocne z chwilą, gdy upłynie termin na wniesienie apelacji od tego postanowienia. Termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie złożyła wniosku o uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia, termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia (w razie złożenia wniosku o uzasadnienie, sąd ma tydzień czasu na jego sporządzenie). W związku z powyższym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocni się najwcześniej po upływie trzech tygodni od jego ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY