Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

Pytanie:

Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać ew. remontów i modernizacji z konserwatorem zabytków. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani też do innych odpowiednich rejestrów. Nie ma także żadnych podobnych wpisów w KW. Na budynku istnieje jedynie wykuta data jego budowy - 1782 rok. Czy istnieje możliwość objęcia tego budynku wpisem lub opieką konserwatorską i na jakich zasadach może to nastąpić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku.

Wpis do rejestru zabytków następuje zatem na podstawie działania właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków podjętego z urzędu albo na wniosek zainteresowanego właściciela określonej nieruchomości. Wszelkie obowiązki związane z ochroną zabytku możliwe są dopiero wówczas, gdy dany obiekt figurował będzie w rejestrze zabytków. W odniesieniu do nieruchomości, o której mowa w pytaniu, nie ma póki co potrzeby podejmowania działań przewidzianych ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY