Prokurent a pełnomocnik

Pytanie:

Zarząd spółki z o. o. składa się tylko z prezesa. Spółka chce wyłonić osobę, która będzie mogła prowadzić bieżące sprawy spółki, gdy prezes jest nieobecny - co zdarza się często. Czy może to być pełnomocnik lub prokurent nie będący jednocześnie członkiem zarządu? Jaka jest różnica między prokurentem a pełnomocnikiem? Czy muszą oni być wpisani do KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udzielenie prokury pozwoli na bezkolizyjne prowadzenie bieżących spraw spółki, będąc w istocie pełnomocnictwem, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z kolei pełnomocnikiem może być również osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

Przepisy prawa nie ograniczają, w inny sposób niż wskazany powyżej, kręgu osób, które mają legitymację do pełnomocnictwa lub prokury. W związku z powyższym prokurentem bądź pełnomocnikiem w spółce z o. o. może być każda osoba fizyczna – nie tylko członek zarządu spółki.

Zasadniczą różnicą pomiędzy prokurą a pełnomocnictwem jest zakres umocowania, który w przypadku prokury jest określony ustawowo, a w przypadku zwykłego pełnomocnictwa przez czynność prawną. Oznacza to, iż ograniczenie ustawowych uprawnień przez udzielającego prokurę jest nie istotne dla osób trzecich, poza tym udzielenie prokury należy zgłosić do KRS pamiętając oczywiście o odpowiednim formularzu - KRS WL (Prokurenci - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) lub KRS ZL (Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule zatytułowanym Nowe uregulowanie prokury w Kodeksie cywilnym

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: