Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Pytanie:

Do czasu ustanowienia kuratora spadku, zarządem nieruchomości zajmowała się Gmina, w oparciu o przepisy kc o prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Po ustanowieniu kuratora spadku jeszcze przez rok zarządzała w/w nieruchomością ze względu na trudności w przejęciu zarządu przez moją osobę. W czasie prowadzenia zarządu, Gmina musiała wykonać kilka niezbędnych remontów, zleconych przez nadzór budowlany, pobierała również wynagrodzenie za administrowanie tą nieruchomością, w związku z czym powstało zadłużenie. Niedługo będę przejmował nieruchomość od Gminy i powstaje problem, na jakiej podstawie mogą domagać się zwrotu poniesionych kosztów i w jakim trybie? Padła taka propozycja, że mam się zgodzić na wyżej wymienione zadłużenie i przejąć z długiem w/w nieruchomość. Dla mnie jest jakaś sprzeczność w żądaniach Gminy, a zgoda na obciążenie kosztami nieruchomości jest dla mnie przekroczeniem zarządu zwykłego. Na jakiej podstawie i w jakim trybie może się Gmina, obecny zarządca w oparciu o przepisy kc o prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, dochodzić zwrotu kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia reguluje kodeks cywilny (art. 752 – 757). Rozliczeń dotyczy art. 753, który stanowi (§ 2), iż ze swych czynności prowadzący cudzą sprawę powinien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi. Jeżeli działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy. Z kolei w art. 755 czytamy, że jeżeli prowadzący cudzą sprawę dokonał zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadzi, bez wyraźnej potrzeby lub korzyści tej osoby albo wbrew wiadomej mu jej woli, obowiązany jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było możliwe, naprawić szkodę. Nakłady może zabrać z powrotem, o ile może to uczynić bez uszkodzenia rzeczy.

Roszczeń można dochodzić na drodze postępowania sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: