Przedawnienie długu telekomunikacyjnego TPSA

Pytanie:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez TPSA została zawarta przez Panią X jako prowadzącą działalność gospodarczą osobę fizyczną. Faktury wystawiane są na Biuro Pośrednictwa tej Pani. Czy sprawy wzajemnych praw i roszczeń są pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi? Czy terminy przedawnień roszczeń TPSA o zapłatę rachunków będą różne jeżeli umowa jest z osobą prywatną bądź osobą fizyczną prowadząca działalność, na którą jest telefon. Czy należności za usługi TPSA z faktury z września 2002 już się przedawniły? Podobno zapadła uchwała Sądu o terminie przedawnienia odsetek. Czy to prawda?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli umowa została zawarta w ramach działalności gospodarczej wtedy stroną umowy z TPSA jest Biuro Pośrednictwa. Nie ma przy tym znaczenia czy umowę TPSA zawarła z klientem indywidualnym czy może z przedsiębiorcą. Z punktu widzenia TPSA należności z tego tytułu przedawniają się z upływem trzech lat.

Odnośnie orzeczenia, o które Pani pyta to w swej tezie zawiera stwierdzenie, że odsetki przedawniają się w tym samym terminie co zobowiązanie główne np. zobowiązanie z umowy zlecenia przedawnia się z upływem lat dwóch, to przedawnienie roszczenia o odsetki ulegnie w tym samym czasie a nie z upływem lat trzech. Przy czym jeśli roszczenie główne przedawnia się z upływem np. 4 lat to i tak roszczenie o odsetki ulegnie przedawnieniu z upływem lat trzech.

Zatem nie doszło jeszcze do przedawnienia tego roszczenia służącego TPSA względem Pani. Ulegnie ono przedawnieniu dopiero we wrześniu 2005 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Is

13.9.2009 20:48:10

Re: Przedawnienie należności TPSA

a jakie czynności przerywają bieg okresu przedawnienia?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: